Informatie Jeugd

Toernooireglement Jeugd Activia Pinkstertoernooi 2017

 

Algemeen:

 • In alle zaken waar het wedstrijdreglement niet in voorziet, beslist de toernooileiding, cq. de wedstrijdleiding.
 • Het spelen in tenue: minimaal eenheid van shirt (liefst voorzien van rugnummer).
 • Elke speler of elk team dient in het bezit te zijn van (geldige) spelerskaarten of een goede kopie hiervan.
 • Gastspelers dienen een verklaring van hun eigen vereniging bij aanvang van het toernooi aan de wedstrijdleiding te overhandigen.
 • In de 1e ronde wordt op tijd gespeeld. Na 5 minuten te laat komen, is de wedstrijd verloren met 25-15, 25-15.
 • Wij verzoeken u om tijdig aanwezig te zijn bij de wedstrijden.

 

Poulewedstrijden:

 • In de eerste ronde (poulewedstrijden) wordt op tijd gespeeld.
 • Tijdens de poulewedstrijden wordt er gespeeld om 2 sets.
 • De wedstrijd mag pas gestart worden als het signaal vanuit de jurywagen gegeven is.
 • Eerstgenoemd team levert de wedstrijdbal, de teller en begint met spelen. Zowel in de poules als in de overige rondes. Er is dus geen toss.
 • Een set is afgelopen als één van beide teams de 25 punten bereikt (2 punten verschil) of als er 15 minuten verstreken zijn.
 • Als er 15 minuten verstreken zijn, klinkt er een signaal (zowel na set 1 als na set 2) vanuit de jurywagen, de rally die gaande is wordt NIET afgespeeld.
 • In totaal zijn er dus 4 geluidssignalen: start en einde 1e set, start en einde 2e set.
 • Het is toegestaan om speelsters/spelers te wisselen. Laatste 2 minuten van elke set worden echter geen wissels toegestaan. Tijd moet worden bijgehouden door de scheidsrechter.
 • Time-outs zijn tijdens de poulewedstrijden niet toegestaan.
 • Time-outs in de volgende rondes worden wel toegestaan.
 • Tussen beide sets is er 1 minuut gelegenheid voor een ‘time-out’.
 • Indraaien niet toegestaan.
 • Spelen volgens landelijke regels. C-jeugd speelt met 9 meter lijn.

 

Wedstrijdpunten en standen in de poules:

 • Elke gewonnen set levert 1 wedstrijdpunt op. Indien een set niet uitgespeeld wordt, wordt toch een wedstrijdpunt toegekend.
 • Het aantal wedstrijdpunten bepaalt de eindstand in de poule.
 • Indien twee of meer teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen in de poule, zal de eindklassering van die poule worden verkregen door:
 1. Het aantal wedstrijdpunten in de onderlinge wedstrijd(en). Indien er nog steeds teams gelijk eindigen:
 2. Het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in de onderlinge wedstrijd(en). Indien er nog steeds teams gelijk eindigen:
 3. Het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in alle wedstrijden. Indien er nog steeds teams gelijk eindigen:
 4. Loting uitgevoerd door de wedstrijdleiding waarbij de leiders van de betreffende teams aanwezig zijn.

 

Vaststellen van best geplaatsten tussen poules:

 • Bij poules met verschillend aantal teams wordt bij de poules met het hogere aantal teams de wedstrijd tegen het slechtst geklasseerde team niet meegenomen in de bepaling. Na het gelijk trekken van het aantal wedstrijden, geldt het volgende:
 1. Het aantal wedstrijdpunten. Indien er teams gelijk eindigen:
 2. Het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in alle wedstrijden (minus de wedstrijd tegen het slechts geklasseerde team uit een poule met hoger aantal teams). Indien er nog steeds teams gelijk eindigen:
 3. Loting uitgevoerd door de wedstrijdleiding waarbij de leiders van de betreffende teams aanwezig zijn.

 

Resultaten overige rondes:

 • In de overige rondes worden 2 SETS gespeeld.
 • Indien de wedstrijden in een gelijke stand eindigen (ook alle gespeelde punten, bijv. 25-20, 20-25), wordt een tiebreak om 5 punten gespeeld. Het team dat als eerste 5 punten haalt, is de winnaar van deze wedstrijd.
 • In alle finalewedstrijden (plaats 1-2, 3-4) wordt tevens om 2 SETS gespeeld met evt. een tiebreak om 5 punten.